BALKANiA is a Balkan Association for Alternative Tourism focused on local sustainable economic development through alternative forms of tourism in macro sectors identified as: - Natural Tourism - Cultural Tourism - Rural Tourism - Sport Tourism

Current projects

BALKANIA is an association for Balkan Alternative Tourism and its activities include realization of projects in the field of alternative tourism which enable the promotion of Macedonia and the entire Balkan region as an attractive tourist destination with exceptional natural, historical, cultural and anthropological heritage. In addition to that, it focuses on projects and activities that help foster human capacity development in the field of tourism.

ПОВИК ЗА ОБУКА во рамките на проектот Innovimentor

Во рамките на проектот Innovimentor од програмата INTERREG Balkan-Mediterranean партнерството спроведува онлајн обука на чинители во туризмот со цел подобрување на нивното знаење за креирање на нов модел на креативен туризам. Програмата за обука ќе обезбеди вештини потребни во туристичкиот бизнис за поголема компетентност на брзорастечкиот пазар земајќи ја предвид потребата за интензивно прилагодување и пристап до информации во реално време. По завршувањето на обуката учесниците ќе се здобијат со ЕУ сертификат.


Е-курсот има времетраење од 20 недели и нуди на учесниците 4 модули
1. Управување со наследството;
2. Планирање на туризмот;
3. Културна комуникација;
4. Брендирање на дестинација


Програмата на онлајн курсот можете да ја разгледате на линкот 

https://www.facebook.com/abat.balkania/photos/pcb.10162911712990641/10162911613675641/?type=3&theater


Сите заинтересирани да се пријават на: v.srbinovski@yahoo.com или на фб https://www.facebook.com/abat.balkania/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

OUR PROJECTS

Log In

Create an account