BALKANiA is a Balkan Association for Alternative Tourism focused on local sustainable economic development through alternative forms of tourism in macro sectors identified as: - Natural Tourism - Cultural Tourism - Rural Tourism - Sport Tourism

Implemented projects

BALKANIA is an association for Balkan Alternative Tourism and its activities include realization of projects in the field of alternative tourism which enable the promotion of Macedonia and the entire Balkan region as an attractive tourist destination with exceptional natural, historical, cultural and anthropological heritage. In addition to that, it focuses on projects and activities that help foster human capacity development in the field of tourism.

Спорт, наместо насилство во училиштата

Спортнаместо насилство во училиштата. Крајниот исток вклучен во голем европски проект

By Телевизија Стар

July 15, 2016

LINK :

http://televizijastar.com/2016/07/15/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82/

 

Малешавијата и Пијанец се вклучија во борбата против насилството во училиштата преку спортот, но и во борбата против светската епидемија на неактивност. Како дел од проектот Спорт за сите“ преку Еразмус плус програмата на ЕУ, координиран од Бугарската федерација за деца лишени од родителска грижа и НВО Балканија, во Пехчево и Берово  се говореше за спортот како алатка значајна за подигање на јавната свест во сите општествени структури:

„Сакаме да го доближиме спортот до сите, започнувајќи од најмалите па се до пензионерите“ , вели Владо Србиновски НВО Балканија. Придобивките од спортот  носат и економски бенефит, бидејќи спортот оди рака под рака со развојот на туризмот: „Го избравме овој регион според, бидејќи малешевијата е регион со најдобри предиспозиции“, кажа Владо Србиновски, НВО Балканија. Паметните партнерства во спортот се вредна алатка за решавање многу девијации:

„Гледаме можност со иницијативата за отворање спортски клубови во училиштата кој има таргет до 2016 да се вклучат 90 илјади ученици од средните и основните училишта или 30% од учениците тука да се вклучи и едукатовниот карактер на спортот“ , изјави Емир Слезовиќ- “Sumer work and travel Alumni Macedonia”.

„Во овој проект се вклучени многу организации и претставници од многу европски држави и сакаме да опфатиме  директори , на градинки и на училишта, тренери, наставници,  преку обуки и размена на искуства, да бидат обучени да се справат преку спортот со сите деца и првото нешто што се акцентира е да се сопре насилството во училиштата преку спортот, бидејќи спортот е за сите нас“ , рече Кире Георгиев, Бугарска спортска федерација за  деца лишиени од родителска грижа. Проектот ќе се спроведува една и половина година, а освен во Македонија, активности ќе се спроведуваат и во Бугарија, Шпанија Португалија Унгарија, Романија Грција и Турција.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

OUR PROJECTS

Log In

Create an account