BALKANiA is a Balkan Association for Alternative Tourism focused on local sustainable economic development through alternative forms of tourism in macro sectors identified as: - Natural Tourism - Cultural Tourism - Rural Tourism - Sport Tourism

Current projects

BALKANIA is an association for Balkan Alternative Tourism and its activities include realization of projects in the field of alternative tourism which enable the promotion of Macedonia and the entire Balkan region as an attractive tourist destination with exceptional natural, historical, cultural and anthropological heritage. In addition to that, it focuses on projects and activities that help foster human capacity development in the field of tourism.

Бугарија интензивно го гради патот до граничниот премин „Клепало“

Од   Istok Press август    20, 2018 Договорот за пријателство, добрососедство и соработпка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија започна да дава конкретни резултати. Од бугарска страна, од кај градот Струмјани, започна интензивно да…

Read more...

Call for the Nature-and Rural Tourism Guide training

BALKANIA Balkan Association for Alternative Tourism: Балканија спроведува бесплатна обука во Скопје од 11 – 15 март 2019, за професија која е дефицитарна на туристичкиот пазар на труд: „Туристички водичи во природа“…

Read more...

ПОВИК ЗА ОБУКА во рамките на проектот Innovimentor

Во рамките на проектот Innovimentor од програмата INTERREG Balkan-Mediterranean партнерството спроведува онлајн обука на чинители во туризмот со цел подобрување на нивното знаење за креирање на нов модел на креативен туризам. Програмата…

Read more...

OUR PROJECTS

Log In

Create an account